Network Menu

Styrelsen

Styrelsen i SWEA Houston 2015

Ordförande:  Annki Lerner

Vice ordförande: Ellen Martinez

Kassör och medlemsansvarig: Katarina Lundin Alford

Sekreterare: Katrin Cederlund

Webansvarig och ledamot: Anna Klara Lagerås

Programansvariga:

Sofie Castacio

Jennie Elgström

Marie Kihlberg Reinhardt

Evelina Romland