Network Menu

Kallelse årsmöte 2021

Varmt välkomna att vara med på SWEA Houstons årsmöte den 10 februari 2021 kl 19.
Årsmötet kommer att äga rum via Zoom och instruktioner för inloggning har skickats ut till alla medlemmar från 2020.
Notera att det är endast de som är medlemmar 2021 som får vara med och rösta.

 

Kallelse

SWEA Houston Annual Board Meeting 

February 10, 2021, 7 P.M CST 

Via ZOOM (virtual meeting) 

Agenda/Dagordning 

 1. Meeting called to order / Mötets öppnande 
 2. List of voters represented at the meeting / Fastställande av röstlängd 
 3. Approval of agenda / Godkännande av dagordning 
 4. Election of one or two person(s) to approve the minutes of meeting / Val av justeringsmän 
 5. The operational annual report for 2020 / Verksamhetsberättelsen för 2020 
 6. The financial annual report for 2020 / Årsredovisning för 2020 
 7. The auditor’s report for 2020/ Revisionsberättelse för 2020 
 8. Discharge of the board of directors from liability for 2020 / Ansvarsfrihet för styrelsen 2020 
 9. Election of auditors for 2021 / Val av revisorer för 2021 
 10. Election of board of directors for 2021 / Val av styrelse för 2021 
 11. Election of chairman, vice chairman, secretary and treasurer for 2021 / Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande, sekreterare och skattemästare för 2021 
 12. Election of a representative from SWEA Houston to, and also voting member of, the regional board for 2021 / Val av SWEA Houstons representant och röstande ledamot i den regionala styrelsen för 2021 
 13. Election of members of the nominations committee for 2021 / Val av valberedning för 2021 
 14. Membership fee 2022/ Medlemsavgift 2022 
 15. Budget 2021 / Budget 2021 
 16. Received motions / Inkomna motioner 
 17. Other / Övrigt 
 18. Closing of meeting / Mötets avslutande