Network Menu

Styrelsemöte

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2019-03-25
09:30 – 11:30


Styrelsemöte. Är det någonting som du vill ta upp kontakta Marianne en vecka på förhand. OBS tiden har ändrats till 9:30

Marianne Bergstrand-Reiersgard, Ordförande; houston@swea.org