Network Menu

Medlemskap

Vill du vara med och dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom olika roliga och spännande aktiviteter och sammankomster?Är du kvinna, pratar svenska och bor i närheten av Houston? Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i SWEA Houston! Under 2020 hade SWEA Houston ca 48 medlemmar.

 

 

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din fasta bostad inom avdelningens geografiska område p.g.a. permanentboende, långtidsanställning eller utbildning

Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december).

Tre kategorier kvinnor betalar en lägre medlemsavgift:

  • De som blir medlem efter 1 september *
  • De som är under 25 år eller student

* gäller endast nya medlemsförfrågningar. Man har inte varit medlem i SWEA Houston och/eller i en annan SWEA avdelning tidigare.

Steg för att förnya ditt medlemskap eller anmäla nytt medlemskap:

  1. Fyll i blanketten (gäller alla). Klicka på länken Blankett Medlemsansökan (öppnas i ett nytt fönster). På frågan har du betalat medlemsavgiften, välj svar JA om du tänker betala omedelbart genom Ticketleap. Annars välj Nej.
  2. Nästa steg är att betala medlemsavgiften. Vi använder Ticketleap. Klicka på länken Jag vill betala (öppnas i ett nytt fönster).

 

Vi ser helst att du betalar med debit eller kreditkort, men är det inte möjligt går det även bra att betala med check. Fyll i medlemsansökan och kontakta medlemsansvarig för postadress, på email adressen nedan. 

Om du har frågor kan du skriva till SWEAs medlemsansvarig, medlem.sweahouston(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

 

Läs mer om våra medlemsförmåner här