Network Menu

Styrelsen

Styrelsen i SWEA Houston 2015

Ordförande:  Ellen Martinez

Vice ordförandeMarianne Bergstrand-Reiersgard

Kassör och medlemsansvarig: Katarina Lundin Alford

Sekreterare: Åsa Algard

Webansvarig och ledamot: Anna Klara Lagerås

Programansvarig: Anna Hägg